Lenka & Janko / Mariánské Lázně


Lenku a Janka oddával kněží, který rád vtipnou kaši a tak bylo při obřadu o zábavu postaráno. Stvoření muže a ženy vylíčil zhruba takto: "Bůh stvořil Adama a potom z jeho žebra stvořil Evu. Když se potom Adam procházel po pláži, spatřil pojednou proti sobě kráčet krásnou ženu a zvolal: TO JE ALE KOST."